The Shot Heard Round The World, Weidman KOs Silva

Weidman KO


Weidman KO

….and there you have it folks, the new UFC Middleweight Champion of the World, Chris Weidman.… Read the rest